Rólunk

Szádváriné Kiss Mária, a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója

“Hivatásunk, hogy élményekkel gazdagítsunk. Örömmel teszünk azért, hogy nálunk egyénekből közösség, üres termekben művészet, két pohár sörből baráti koccintás szülessen. Fontos, hogy egyre többen tanuljunk egymástól, mutassuk meg értékeinket, hogy még büszkébbek lehessünk otthonunkra, Biatorbágyra.”
( JFMK munkatársai: Küldetésnyilatkozat )

Kedves Látogató!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Budapest közelében, a hangulatos, fiatal agglomerációs kertváros szívében működik. Biatorbágy város kulturális-információs központjaként a minőségi kultúra közvetítés és közösségépítés bázisa: állomás, találkozási pont, kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi társadalom különböző szereplői számára.
1992. május elsejével alapította Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete összevont intézményként, Faluház és Karikó János Könyvtár néven, 2017. január elsejétől pedig a könyvtártól külön válva, Juhász Ferenc Művelődési Központként szervezi a város közművelődési életét.

Központi épülete – az egykori Viadukt-vasútállomásból átalakított és egy 280 fős, többfunkciós nagyteremmel kibővített harmonikus épületegyüttes – az egykori Bia és Torbágy határán áll. Telephelye a Füzes-patak partján található Közösségi Ház, valamint a biai településrészen, a Nagy utcában lévő Bábosház.

A három épületben és a szabadtéri helyszíneken elkötelezett, felkészült, kreatív szakmai csapatunk 400 körüli rendezvényt szervez évente, illetve biztosítja a programok tárgyi-technikai-szakmai hátterét. Intézményünk otthona 39 civil közösségnek, 8 saját csoportot működtet, helyet ad a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskolának, valamint a Völgyhíd Televíziónak. A programokon 70 ezernél több látogató fordul meg, és veszi igénybe a különféle szolgáltatásainkat.

Intézményünk 2018 januárjától a Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokosa.

Névadónk, a nemzetközileg is ismert, kétszeres Kossuth-díjas költő, a Nemzet művésze Bián született 1928-ban, a város első és egyetlen díszpolgára volt, s az ugyancsak biai születésű világhírű festő, Hantai Simon jó barátja.

Negyedszázados intézményünk Juhász Ferenc szellemi hagyatékához méltón kívánja szolgálni a 14 ezer biatorbágyi és az idelátogatók kulturálódási igényeit, erősíteni a lokálpatriotizmust, s öregbíteni Biatorbágy jó hírnevét.

Családias hangulatú, esztétikus tereinkkel, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkunkkal, minőségi szakmai szolgáltatásainkkal várjuk önöket szeretettel!

Szádváriné Kiss Mária
igazgató

Érdekességképpen töltse le jubileumi kiadványunkat!
Önkormányzati határozat JFMK 5 éves programtervéről


A Juhász Ferenc Művelődési Központ stratégiájának alapjai

Küldetésnyilatkozat

Hivatásunk, hogy élményekkel gazdagítsunk. Örömmel teszünk azért, hogy nálunk egyénekből közösség, üres termekben művészet, két pohár sörből baráti koccintás szülessen. Fontos, hogy egyre többen tanuljunk egymástól, mutassuk meg értékeinket, hogy még büszkébbek lehessünk otthonunkra, Biatorbágyra.

Értékrend

Intézményi kultúránkat alapvetően meghatározzák központi értékeink, amelyek segítenek küldetésünk megvalósításában, megmutatják milyen emberi és szakmai viselkedést várunk el munkatársainktól, s ezek tükröződnek tevékenységünkben. Értékrendünk a munkatársak számára fontos értékekre alapul. Értékrendünket értjük, azonosulni tudunk vele és hétköznapjainkba építjük.

Értékrendünk alapja:

  • a tisztelet: tiszteletet tanúsítunk    környezetünk és a benne élők, egymás és a szolgáltatást igénybe vevők iránt;
  • az együttműködés: csapatban gondolkodva együttműködünk egymással  a  közös célok eléréséért, közös nyelvet beszélve,  szervezetten;
  • az igényesség: igényesen, magas szakmai minőségen, a fejlődésre, fejlesztésre  törekedve koncentrálunk  a gyors, pontos munkavégzésre, az esemény megvalósítására;
  • a nyitottság: nyitottak vagyunk a sokszínű vélemény, igény, ízlés  elfogadására, valamint a változásra, változtatásra.

Jövőkép

A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város kulturális életének központi szervezője, egyedi arculatú, emblematikus intézménye és a közösségépítés bázisa kíván lenni, amely révén erősíti az itt élők lokálpatriotizmusát és népszerűsíti Biatorbágy jó hírét.

Átfogó céljaink

A közösségépítés, a minőségi kultúraközvetítés, a kulturális információs bázis megvalósítása Biatorbágyon.

Alapfeladataink

A minőségirányítási elvek szerinti alábbi tevékenységi körök ellátása:
ismeretterjesztés, kiállítások, rendezvények, művelődő közösségek, közösségi szolgáltatás,származtatott szolgáltatás (bérbeadás, irodai szolgáltatás) végzése.

A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről jogszabály értelmében a nevesített összes alapszolgáltatás biztosítása:

  1. a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.