Közérdekű adatok

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.
Adószám: 16794539-2-13
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006

A Juhász Ferenc Művelődési Központ alapdokumentumai:

A JFMK stratégiájának alapjai

„Hivatásunk, hogy élményekkel gazdagítsunk. Örömmel teszünk azért, hogy nálunk egyénekből közösség, üres termekben művészet, két pohár sörből baráti koccintás szülessen. Fontos, hogy egyre többen tanuljunk egymástól, mutassuk meg értékeinket, hogy még büszkébbek lehessünk otthonunkra, Biatorbágyra.”
(A JFMK munkatársai által összefoglalt küldetésnyilatkozat)

Jövőképe:

A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város egyedi arculatú, emblematikus intézménye, a helyi azonosságtudat meghatározó eleme és a közösségépítés bázisa.
Küldetése:
A Juhász Ferenc Művelődési Központ a város kulturális életének központi szervezője, háttere és helyszíne a civil közösségek működésének, színtere a helyi lakosság mindennapi szabadidő-eltöltési tevékenységének, állomás, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi társadalom különböző szereplői számára. Mindezzel hozzájárul Biatorbágy népességmegtartó képességének erősödéséhez.

Átfogó céljai:

Összefogás:
A Juhász Ferenc Művelődési Központ közösségépítő, kultúraszervező, koordináló szerepével segíti a lokálpatriotizmus erősödését a városban. Kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes családokra. Partnerközpontúság- közös érték.

Megújuló képesség: A hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása mellett érzékenyen reagál a helyi társadalom változásaira. Hagyományos rendezvényeit, ünnepeit megújítva megőrzi. A helyi értékek megmutatkozásának teret ad, a helyi tudásokat segíti a közösség érdekében fejlődni. Új név, megújuló arculat, innováció – minőségi kultúraközvetítés.
Fenntartható működés: A folyamatos, arányos fejlesztés mellett a működéshez szükséges források megfelelő módon és időben történő biztosítására törekszik. Pályázatírás és egyéb támogatások felkutatása, erősödő marketing.

Alapfeladatai:

A minőségirányítási elvek szerint, tevékenységi körökre bontva:
ismeretterjesztő alkalmak, kiállítások, rendezvények szervezése, művelődő közösségek életre hívása, működésük animálása, közösségi információs szolgáltatás végzése, lakosság számára helyiségek és eszközök bérbe adása, valamint irodai szolgáltatások biztosítása.

A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről a törvény végrehajtási rendelete jogszabályban nevesített összes alapszolgáltatást biztosítani kívánja: a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Juhász Ferenc Művelődési Központot támogató alapítvány:
BIKA Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány
Biatorbágy Közművelődésért Alapítvány
Számlaszám: 10403208-50526689-52741006
Adószám: 18523434-1-13
KULTÚRA-KÖZÖSSÉG-ERŐ
Ajánlja föl adója 1%-át a biatorbágyi kulturális élet támogatására!
Köszönjük!