Kiállítás megnyitó – ‘A Reformáció bélyegeken’

TÁJÉKOZTATÓ

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSÉHEZ

Köszöntöm a kiállítás látogatóit!

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója tiszteletére összeállított gyűjteményt tekinthetik meg. Engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig bemutassam ezt a kiállítást. Mindenki igyekszik emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Szobrok, emlékművek állítása, tudományos konferenciák megtartása, könyvek, zeneművek, rendezvények folyamai, ünnepi istentiszteletek – mind ezt a célt szolgálják.

Én a Reformáció korának és személyiségeinek középpontba állításával a bélyegeken, elsőnapi bélyegzéssel ellátott borítékokon, képes és levelező lapokon keresztül kívánom, a magam módján megünnepelni a jeles évfordulót. Történelmi arcképcsarnok, utazás téren és időn, ami áll előttünk. Ismereteim szerint ilyen összeállítás nem készült Magyarországon a Reformáció emlékévében, megtisztelő, hogy ezt megoszthatom Önökkel.

A tablókon szembe jönnek velünk:

  • az előreformáció alakjai – Thomas Müntzer és Husz János, a humanizmus atyjának is nevezett Rotterdami Erasmus.
  • Luther Márton, aki korszakos tettével, – 1517. október 31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét – elindította a Reformációt. A bélyegeken, borítékokon ott vannak a nevezetes helyszínek, – Wittenberg, Wartburg vára, szülőháza, kortársai – Filip Melanchton, Lucas Cranach, valamint felesége Katarina Bora. Hallatlanul érdekes, hogy olyan országok, mint Angola, Türkmenisztán vagy India is kiadtak Luthert ábrázoló bélyeget, postai levelezőlapot. Magyarország kétszer is, 1983 és 2017.
  • Kálvin János a kor másik nagy reformátor alakja. Róla kevesebb ország adott ki bélyeget. Felesége, Idelette de Bure, valamint kortársai, mint Urlik Zwingli, és a tragikus sorsú Miguel Servet (Szervét Mihály) is láthatók a különböző kiadványokon. Magyarországon 2009-ben jelent meg Kálvin tiszteletére bélyeg.
  • Az európai reformáció városai – Krakkó, Zürich, Vilnius, Heidelberg, Wittenberg, Genf. A francia protestánsok, a hugenották, az anglikánok, VIII. Henrik és John Knox. Az európai reformáció személyiségei – a Baltikumtól Itáliáig, Finnországtól Erdélyig.
  • A magyar reformáció alakjai – Lorántffy Zsuzsanna, az erdélyi fejedelmek, Károli Gáspár a Biblia fordító, Amos Comenius a sárospataki Kollégium neves professzora. A jeles református városok és Kollégiumok  – Debrecen, Pápa, Sárospatak. Nem maradhat ki a gályarabok emlékezete, Ruyter Mihály, az őket kiszabadító holland tengernagy, valamint az ellenreformáció nagy alakja Pázmány Péter sem.
  • Van egy egyháztörténeti és egyedi postatörténeti ritkaság is a kiállítás anyagában – 1938 Debreceni Református Kollégium 400 éves évfordulójára kiadtak egy bélyegsorozatot. Az egyik bélyegen három tógás diák látható. Mellette ott az eredeti fotó, amelyről készült a bélyeg. Ez így együtt egyház és postatörténeti ritkaság!
  • A Reformáció egyik legjelentősebb vívmánya volt, hogy az addig latinul olvasott Szentírást lefordították számtalan nyelvre. Néhány tablón a nemzeti nyelvű fordításoknak és az első nyomtatott könyv – a Biblia – készítőjének, Guttenbergnek állítok emléket. A világon számos bélyegen jelent meg bibliai idézet – ilyen magyar bélyeg még nem került kiadásra. Abban viszont elsők vagyunk, hogy 1943-ban Magyarország jelentette meg az első bibliai témájú karácsonyi bélyeget.
  • Az utolsó tablókon az 500. éves évfordulóra eddig megjelentek közül válogattam. Izgalmas, hogyan jeleníti meg ezt Madagaszkár és Szlovénia, Kongó és Brazília, Kanada és Magyarország. Kíváncsian várjuk még sok ország bélyegét, amelyeken saját szemszögükből, hagyományaik, egyháztörténetük tükröződésén keresztül állíthatnak tiszteletet a Reformációnak.

A bélyegkiadás történetéből:

184O. május 6. – Anglia, 1 pennys bélyeg Viktória királynő portréjával.

1843 – Svájc, Brazília, 1845 – Oroszország, Finnország, 1847 – USA, – adta ki első bélyegeit

1848 – Than Mór készítette az első magyar bélyegtervet – a Kossuth címert ábrázolta

  1. május 1. – első Magyarországon nyomtatott bélyeg

Érdekességek:

Magyar bélyegeken ref. templomok: Debrecen-Nagytemplom, Db-Kistemplom, Nyírbátor, Tákos, Pécs

Szentendre, Tokaj – város látképén a templom, más épületekkel

Magyar ref. lelkészek magyar bélyegeken: Károli Gáspár 2x, Szenczi Molnár Albert, Tompa Mihály

Magyar ref. lelkész nem magyar bélyegen: Kocsis Elemér (Gambia)

Evangélikus templom magyar bélyegen: Budapest-Deák tér

Szolnok, Sopron, Kiskőrös – város látképén

Református Kollégiumok – Pápa, Debrecen – 1938, 1988, 2017

Ki gondolná, hogy a reformáció témaköréhez kapcsolódóan közel 100 ország bélyegét lehetett összegyűjteni, bemutatni. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mindezeket itt is megoszthatom Önökkel.

 

Dr. Kocsis Attila református lelkész

Debrecen

Kiállítás megnyitó – Közös nevező

Kedves Jelenlévők, Kedves Biatorbágyiak!

Önök most egy rendkívüli esemény tanúi lehetnek. Az itt kiállító két művész, akik nem mellesleg férj és feleség, pályájuk során első alkalommal állítanak ki együtt.
Gergely Réka és Gilly Tamás.

Mondandóm hangsúlyát éppen ezért kettejük Szimbiózisára helyezném, nem pedig az itt kiállított művek értelmezésére. Teszem ezt azért, mert munkáikból olyan nyugalom és kiegyensúlyozottság árad, hogy akár hosszas néma csend is lehetne, kiállítás megnyitóm tartalma………….
És itt be is fejezhetném.
Kulcsot nem adhatok Önöknek Rékához és Tamáshoz………………….mivel elvesztettem.
Történt mindez a közelmúltban, amikor a két alkotó, nemcsak a kiállításuk megnyitására kért fel, hanem kulcsot is adtak a kezembe, hogy amíg ők művésztelepen vannak, gondozzam növényeiket. A kulcs ugyan szublimált, de ezt a kis incidenst – nevezzük malőrnek -, szerencsére a növények és az alkotások túlélték és remélhetőleg a barátságunk is……………

Most itthon vagyok.
2017. szeptember 9.-e, a kiállítás megnyitó napja. Délelőtt 10 óra.
Ülök a házunk teraszán, előttem egy jegyzetekkel és rajzokkal telefirkált A4-es papírlap…A laptopon Réka és Tamás szobrait nézem. Az egész heti hajtás után jól esik ez a csönd. Az a csönd, mely alkotásaikból árad.
De mi is lehet ennek a nyugalomnak az oka, mely munkáik szemlélése kapcsán eluralkodik rajtam és jólesik?
A következőkben megpróbálom ezt megfejteni és valamiféle választ adni erre a nem könnyű kérdés felvetésre.
Attól, hogy a szobrok vonalvezetése tiszta, kifinomult és precízen kivitelezett? Attól, hogy a művek jelszerűek és nincsenek túlbeszélve? A felületi kialakításoktól, rozsdától, porfestett, grafitos, homokfújt vagy patinázott felületektől, melyek élővé teszik a kiindulási alapanyagot? Az anyaghasználattól, legyen szó akár bronzról, alumíniumról, vagy vasról?Attól, hogy szobraik uralják a teret, a formákon kívül és belül egyaránt?
Hm,….pedig alkotásaiknál a kiindulópont sok esetben egy vaslemez, melynek megmunkálásához és átlényegítéséhez komoly szellemi és fizikai képességre van szükség.
Talán éppen ez kettejük szobrászatának titka. E két erőlét együttes, gyakran felcserélődő jelenléte, mely kettejükből adódik össze és válik eggyé. Válik eggyé úgy, hogy közben a két alkotó egyénisége külön-külön bontakozik ki.
Hamvas Béla a következőket írja a szerelemről és a barátságról:
“A szerelem fordított barátság, úgy, hogy az egyikből mindig szivárog át valami a másikba. A szerelem néha olyan, mintha egyből kettő lenne, holott mindig kettő volt, és csak a szerelem tette eggyé. A barátság pedig néha olyan, mintha kettőből egy lenne, pedig mindig egy volt, csak a barátság tette kettővé.”
Ha ez igaz, akkor ők szerelmes barátok.
Ezért a “Közös nevező”- mely egyben kiállításuk címe is, nem alkotásaikban jelenik meg, hanem az alkotói folyamat során.
Fogadják szeretettel, nyitott szemmel és lélekkel az itt kiállított műveket és azok létrehozóit!
És találják meg Önök a kulcsot!
A kiállítást ezennel megnyitom!

Lelkes Márk
(Elhangzott: Biatorbágyon, 2017. szeptember 9.-én 18 órakor, a Juhász Ferenc Művelődési Házban, Gergely Réka és Gilly Tamás “Közös nevező” című kiállításán)

Kiállítás megnyitó – A Zugtündér

A ZUGTÜNDÉR (Tóth Kriszta kiállítása)
( II.BIATORBÁGYI BÁBOSNAP)

“Tisztelt apró, szabványméretű és méreten felüli tündérek, pörgőszoknyás és kantáros nadrágos, illemtudó és rosszcsont, fekete, fehér, öööö…. igen…nem! Piros, kék és zöldhajú tündérek! Egyszóval: tisztelt Tündérközi Tanács, köszöntelek Benneteket, Papp Melinda Tündeszant ezredes vagyok, a Titkostündérség vezetője.
Mai találkozásunk apropója Tóth Krisztina tündértársunk ügyének megvitatása, aki a rendelkezésünkre álló információk szerint kisebb-nagyobb tárgyakba lehel lelket mesés szövegek – egyszervoltholnemvolt, történtaztánhogy, boldoganéltekmígmegnemhaltak- és muzsikaszó kíséretében, emberi nézősereg szeme láttára, füle hallatára.

A tevékenységet a földi világban BÁBOZÁS-nak nevezik.

Tóth Krisztina, tündérnevén Kriszta többféle néven és több alakban bukkant fel az embervilágban.
Első megjelenése Kendzsebáj,a kazah ifjú menyegzőjén történt 2012-ben, egy Debrecen nevű városban. A megjelenésnek én magam is szemtanúja voltam! Hm, nos, hogy mit is kerestem ott… Ha emlékeznek, tisztelt Tündértanács, Önök bíztak meg, hogy álruhában kövessem és az emberek között segítsem Kriszta különös hobbija gyakorlása közben, amely megbízásom a mai napig érvényes…

Egyszer még a hajunknál fogva is össze kellett nőnöm vele sziámi ikerként, aztán meg egy nagy zsákot raktunk a fejünkre, abban énekeltünk, utána cirkuszi mutatványokat csináltunk,lementünk az Alvilágba,majdnem megevett minket Mátyás király…

Ó. Bocsánat. Elragadtattam magam. Folytassuk!

Három földi esztendőt töltött itt a fent nevezett tündér, és hol egy Gigi nevű egyszarvúba, hol egy ferdeszemű anyóka, hol egy mezítlábas kisfiú figurájába költözött bele, viselt koronát és viselt kesztyűt, és saját szakállára azt kutatta, ki álmodta a legszebbet az emberek között.

A Tündértanács akkori döntése szerint ezek után vissza kellett térnie otthonába, hogy beteljesítse a legszebbik álmot…

Ami ezután következett, tisztelt Tündértanács, az több mint meglepő!

Kriszta nevű társunk ember- és tündérvarázslat, valamint saját álom igénybevételével megteremtette az Álomzugot, és engedélyünk nélkül zugtündéri tevékenységbe fogott!

A szabályzattól eltérő varázs-aktivitás kezdő időpontja aktáink szerint 2010 június 24-e, Szent Iván napja, az év legrövidebb éjszakája volt, William Shakespeare nevű beépített ügynökünk is írt róla korábban beszámolót!

Ezek után felgyorsultak az események az Álomzugban: Kriszta tündér kisállatok lakhatására alkalmas,kesztyű formájú mobil társasház építésébe fogott, később rosszcsont felhőket fogott kosárból készült szekere elé, majd egy rendeltetésszerűen használt seprűvel egereket hajkurászott el a krumplis flutni mellől egy sváb konyhában!
No wissen sie, was ist sváb? Ne’? Später werde ich mal’s erzählen.

Bevallom őszintén, ezt már titkostündérként nem bírtam egyedül követni. Újabb munkatársakat kellett bevonni az ügybe: elsőként Starzinski Zsolt muzsikustündért, azaz TresJoli ügynököt, majd Pápa Kriszta, Gráfel Judit, Fekete Dóra, Gózon Éva, Kimmel Tamás, Néder Norbert és Gulyás László titkostündéreket.

Velük együtt könnyebb volt követni a térképen száguldozó Kriszta tündért és beépülni az Álomzugba.

Megosztottuk a feladatokat: egyikünk ellátta papírokkal, másikunk a Szépenszóló Fütyöri nyomába eredt vele, aztán csigahéjat gyűjtöttünk a tengerparton, elkísértük a piacra szóló szőlőért, csengő barackért és mosolygó almáért, megfésültük az aranyszőrű bárányt, ha megéheztünk, sütöttünk valamit –Gulyás Laci vágta a fát az erdőben a békalencsés kondér alá, és Néder Norbi titkostündér volt a sófelelős, nehogy ízetlen maradjon a tündérlakoma.

A Tündérakadémia ifjú tanoncai, a Cipcirip csoport is részt vett önkéntesként az akcióban.

A bizonyítékokat összegyűjtve ebben a teremben láthatja a tündérnép apraja-nagyja,de mielőtt megtekintik, egy indítvánnyal szeretnék élni.

Javaslom Tóth Kriszta, az Álomzugot megálmodó és benépesítő tündér hivatalos kinevezését Örökös Zugtündérré!”

Papp Melinda bábszínész, író, rendező, a pécsi Bóbita Bábszínház igazgató helyettese
(Elhangzott 2017.09.19. Bábosház, Nyitott kapuk rendezvény keretében Tóth Kriszta: 15 év a bábok világában c. kiállítása megnyitóján.)