ZILAHI ICA festőművész kiállítása

Intézményünk galériája – hosszú szünet után – ismét élő kiállítással várja látogatóit. ZILAHI ICA MÁRIA festőművész alkotásait 2021. május 17-től láthatjuk.  Kivételes érzékenységgel megalkotott festményei metaforák, egyéni életútjából merítkeznek, s mondanak véleményt a világ dolgairól is.

A tárlatot FELEDY BALÁZS művészeti író köszöntötte s nyitotta meg. A most látható felvételen a művészettörténet egyetemes megközelítésén át vezeti a nézőket, s az egyes művek méltatásán juthatunk el azok megértéséhez.

Összeállítás az alkotó munkáiból

Kiállítás megnyitó – ‘A Reformáció bélyegeken’

TÁJÉKOZTATÓ

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSÉHEZ

Köszöntöm a kiállítás látogatóit!

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója tiszteletére összeállított gyűjteményt tekinthetik meg. Engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig bemutassam ezt a kiállítást. Mindenki igyekszik emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Szobrok, emlékművek állítása, tudományos konferenciák megtartása, könyvek, zeneművek, rendezvények folyamai, ünnepi istentiszteletek – mind ezt a célt szolgálják.

Én a Reformáció korának és személyiségeinek középpontba állításával a bélyegeken, elsőnapi bélyegzéssel ellátott borítékokon, képes és levelező lapokon keresztül kívánom, a magam módján megünnepelni a jeles évfordulót. Történelmi arcképcsarnok, utazás téren és időn, ami áll előttünk. Ismereteim szerint ilyen összeállítás nem készült Magyarországon a Reformáció emlékévében, megtisztelő, hogy ezt megoszthatom Önökkel.

A tablókon szembe jönnek velünk:

  • az előreformáció alakjai – Thomas Müntzer és Husz János, a humanizmus atyjának is nevezett Rotterdami Erasmus.
  • Luther Márton, aki korszakos tettével, – 1517. október 31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét – elindította a Reformációt. A bélyegeken, borítékokon ott vannak a nevezetes helyszínek, – Wittenberg, Wartburg vára, szülőháza, kortársai – Filip Melanchton, Lucas Cranach, valamint felesége Katarina Bora. Hallatlanul érdekes, hogy olyan országok, mint Angola, Türkmenisztán vagy India is kiadtak Luthert ábrázoló bélyeget, postai levelezőlapot. Magyarország kétszer is, 1983 és 2017.
  • Kálvin János a kor másik nagy reformátor alakja. Róla kevesebb ország adott ki bélyeget. Felesége, Idelette de Bure, valamint kortársai, mint Urlik Zwingli, és a tragikus sorsú Miguel Servet (Szervét Mihály) is láthatók a különböző kiadványokon. Magyarországon 2009-ben jelent meg Kálvin tiszteletére bélyeg.
  • Az európai reformáció városai – Krakkó, Zürich, Vilnius, Heidelberg, Wittenberg, Genf. A francia protestánsok, a hugenották, az anglikánok, VIII. Henrik és John Knox. Az európai reformáció személyiségei – a Baltikumtól Itáliáig, Finnországtól Erdélyig.
  • A magyar reformáció alakjai – Lorántffy Zsuzsanna, az erdélyi fejedelmek, Károli Gáspár a Biblia fordító, Amos Comenius a sárospataki Kollégium neves professzora. A jeles református városok és Kollégiumok  – Debrecen, Pápa, Sárospatak. Nem maradhat ki a gályarabok emlékezete, Ruyter Mihály, az őket kiszabadító holland tengernagy, valamint az ellenreformáció nagy alakja Pázmány Péter sem.
  • Van egy egyháztörténeti és egyedi postatörténeti ritkaság is a kiállítás anyagában – 1938 Debreceni Református Kollégium 400 éves évfordulójára kiadtak egy bélyegsorozatot. Az egyik bélyegen három tógás diák látható. Mellette ott az eredeti fotó, amelyről készült a bélyeg. Ez így együtt egyház és postatörténeti ritkaság!
  • A Reformáció egyik legjelentősebb vívmánya volt, hogy az addig latinul olvasott Szentírást lefordították számtalan nyelvre. Néhány tablón a nemzeti nyelvű fordításoknak és az első nyomtatott könyv – a Biblia – készítőjének, Guttenbergnek állítok emléket. A világon számos bélyegen jelent meg bibliai idézet – ilyen magyar bélyeg még nem került kiadásra. Abban viszont elsők vagyunk, hogy 1943-ban Magyarország jelentette meg az első bibliai témájú karácsonyi bélyeget.
  • Az utolsó tablókon az 500. éves évfordulóra eddig megjelentek közül válogattam. Izgalmas, hogyan jeleníti meg ezt Madagaszkár és Szlovénia, Kongó és Brazília, Kanada és Magyarország. Kíváncsian várjuk még sok ország bélyegét, amelyeken saját szemszögükből, hagyományaik, egyháztörténetük tükröződésén keresztül állíthatnak tiszteletet a Reformációnak.

A bélyegkiadás történetéből:

184O. május 6. – Anglia, 1 pennys bélyeg Viktória királynő portréjával.

1843 – Svájc, Brazília, 1845 – Oroszország, Finnország, 1847 – USA, – adta ki első bélyegeit

1848 – Than Mór készítette az első magyar bélyegtervet – a Kossuth címert ábrázolta

  1. május 1. – első Magyarországon nyomtatott bélyeg

Érdekességek:

Magyar bélyegeken ref. templomok: Debrecen-Nagytemplom, Db-Kistemplom, Nyírbátor, Tákos, Pécs

Szentendre, Tokaj – város látképén a templom, más épületekkel

Magyar ref. lelkészek magyar bélyegeken: Károli Gáspár 2x, Szenczi Molnár Albert, Tompa Mihály

Magyar ref. lelkész nem magyar bélyegen: Kocsis Elemér (Gambia)

Evangélikus templom magyar bélyegen: Budapest-Deák tér

Szolnok, Sopron, Kiskőrös – város látképén

Református Kollégiumok – Pápa, Debrecen – 1938, 1988, 2017

Ki gondolná, hogy a reformáció témaköréhez kapcsolódóan közel 100 ország bélyegét lehetett összegyűjteni, bemutatni. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mindezeket itt is megoszthatom Önökkel.

 

Dr. Kocsis Attila református lelkész

Debrecen