Az igazi „Kékharisnya”

Előfordul, hogy a női társdalom néhány tagja összesúg egy másik hölgy háta mögött „Igazi kékharisnya” – mondják. De kire is mondhatják? Negatív értelemben a tudálékos, felszínes műveltségére hiú, ám egyéb kötelességeit elhanyagolóra. Pozitív értelemben azonban lehet a művelt, tudományokért, művészetért rajongó nő szinonimája is.

300 éve, október 2-án az angliai Yorkshire-ben született ELIZABETH MONTAGU, akinek nevéhez köthető e fogalom létrejötte.
Elisabeth Robinsonként jött a világra gazdag, művelt család gyermekeként. A család szoros kapcsolatokat ápolt a kor tanult elitjével. Elisabeth megtanult latinul, franciául és olaszul.
Férje, Edward Montagu gazdag földbirtokos volt, így ő kora egyik leggazdagabb asszonya lett. Ebből a vagyonból jelentős részt áldozott az angol és a skót irodalom népszerűsítésére és a szegények megsegítésére. Nemesi körökben forogva megtapasztalta az igényes társasági élet mibenlétét, amelyben a nők és férfiak egyenrangú félként vettek részt, szellemes és tanult társalgást, tréfálkozást folytattak.
E szellemi élet elterjesztéseként 1750-ben megalapította a Kék Harisnya Társaságot, a nők irodalmi beszélgetőcsoportját. Az oktatás iránt érdeklődő, kiváltságos nők laza szervezete volt, összejöveteleikre vendégként, előadóként képzett nőket és férfiakat hívtak meg. A találkozókon a politikáról tilos volt beszélgetni, a fő téma az irodalom és a művészet volt.
Az ebben a csoportban részt vevő nők általában több végzettséggel és kevesebb gyermekkel rendelkeztek, mint az akkori angol nők többsége. Ebben az időszakban csak férfiak tanultak az egyetemeken, és a nőktől – a családi életben való részvétel mellett – főleg olyan ismeretek elsajátítását várták el, mint a kézimunka és a kötés. A mozgalom ellenzői vallották, hogy a nők számára az ismeretek megszerzésének legjobb módja az apával, testvérrel vagy baráttal folytatott beszélgetés. A kék harisnya elnevezés pedig valószínűleg egy hanyagul öltözött férfi vendég megjelenése után születhetett, aki az illendő fekete selyemharisnya helyett a hétköznapi kék harisnyában jelent meg.
A mozgalmat a feminizmus előképének tartják, amelyben fontos szerep jut a nők oktatásának és társadalmi státusza felemelésének. Elisabeth Montagu 1800. augusztus 25-én hunyt el Londonban.

Hívj meg másokat is! Ajánld ismerőseidnek!