A harangok visszatérnek

Az újjászületésben mindig legyőzzük a halált, s amint a természet megújul, úgy újul a lélek is, ha reménységet talál. A remény, az élni akarás benne van a teremtésben, tehát minden helyzetünkben, most is, ma is, amikor a világméretű járvány borzalmai közepette kell erősnek lennünk. Hiszen
„Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.”(Reviczky)

Nagyszombaton Jézus teste még a sziklába vájt sírban nyugszik, de húsvétvasárnap hajnalára feltámad. A keresztény egyházak az este beköszöntével (amely a zsidó hit szerint már vasárnap kezdete) feltámadási körmenetet tartanak, a körmenetben gyertyák égnek, s ismét felzúgnak a harangok.

Szombat elmúltával Mária Magdolna és Mária, Kajafás felesége a sírhoz ment. A föld megremegett. Az Úr angyala leszállt az égből, s a sír bejáratától elgörgette a követ. Az őrök félelmükben remegtek. Szent Máté írja: „Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete mind a hó.” Az angyal felszólítja a két asszonyt: „Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek. Nincs itt! Feltámadt, ahogy előre megmondta; gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Azután siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek ment Galliába. Ott viszontláthatjátok.”

Húsvétvasárnap délelőtt világszerte a keresztények szentmiséket és istentiszteleteket tartanak. Az ételszentelés hagyománya is ehhez a naphoz kötődik. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét, a tojás pedig az újjászületést jelképezi. Az ünnep részeként a világ megemlékezik Jézus áldozatáról. Megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett, s az új és örök élet reményét és lehetőségét adva a világnak.

Időpontja a 325-ben tartott első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap. A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is a húsvét, egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott régi termékenységi ünnepekkel, amelyeknek elemei a feltámadás és az újjászületés.

Képillusztrációnk a jeruzsálemi Szent sír temploma, amely a Golgota, Krisztus keresztre feszítésének, közeli eltemettetésének és feltámadásának feltételezett helyszínén épült.

Hívj meg másokat is! Ajánld ismerőseidnek!