Közérdekű adatok

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.
Adószám: 16794539-2-13
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006

A Juhász Ferenc Művelődési Központ alapdokumentumai:

Házirend

Alapító okirat JFMK

Szervezeti és működési szabályzat

Kivonat Szádváriné Kiss Mária: VEZETŐI PROGRAM A BIATORBÁGYI JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT(JFMK) ÖTÉVES (2017-2022) MŰKÖDÉSÉRE c. dokumentumból

2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló

A JFMK stratégiájának alapjai:jövőkép és küldetésnyilatkozat 2018.

Jövőkép: A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város egyedi arculatú, emblematikus intézménye, a helyi azonosságtudat meghatározó eleme és a közösségépítés bázisa. Ezt a pozícióját minőségi szakmai szolgáltatásaival, innovatív szakmai csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megőrzésével, megújításával és bővítésével, valamint stabil gazdálkodásával éri el, tartja fönn. Küldetésnyilatkozat: A Juhász Ferenc Művelődési Központ a város kulturális életének központi szervezője, háttere és helyszíne a civil közösségek működésének, színtere a helyi lakosság mindennapi szabadidő-eltöltési tevékenységének, állomás, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi társadalom különböző szereplői számára. Működésének alapja az értékőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés, amely által hozzájárul Biatorbágy népességmegtartó képességének erősödéséhez.

Az intézmény hosszú távú, átfogó céljai az „összefogás – megújuló képesség – fenntartható működés” kulcsszavakkal írhatók le. Összefogás: A Juhász Ferenc Művelődési Központ közösségépítő, kultúraszervező, koordináló szerepével segíti a lokálpatriotizmus erősödését a városban. Kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes családokra, a fiatalokra. Partnerközpontúság- közös érték. Megújuló képesség: A hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása mellett érzékenyen reagál a helyi társadalom változásaira. Hagyományos rendezvényeit, ünnepeit megújítva megőrzi. A helyi értékek megmutatkozásának teret ad, a helyi tudásokat segíti a közösség érdekében fejlődni. Új név, megújuló arculat, innováció – minőségi kultúraközvetítés. Fenntartható működés: A folyamatos, arányos fejlesztés mellett a működéshez szükséges források megfelelő módon és időben történő biztosítására törekszik. Pályázatírás és egyéb támogatások felkutatása, erősödő marketing.

BIKA Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány

Ajánlja föl adója 1%-át a biatorbágyi kulturális élet támogatására!

Köszönjük!

Biatorbágy Közművelődésért Alapítvány
Számlaszám: 10403208-50526689-52741006
Adószám: 18523434-1-13